• Christian Webber

Legământul secret: manualul “Illuminati” pentru robirea omenirii

Updated: Jul 6

(traducere în partea a doua a articolului)


„We will keep their lifespan short and their minds weak while pretending to do the opposite. We will use our knowledge of science and technology in subtle ways so they will never see what is happening. We will use soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water, also in the air. They will be blanketed by poisons everywhere they turn.


The soft metals will cause them to lose their minds. We will promise to find a cure from our many fronts, yet we will feed them more poison. The poisons will be absorbed trough their skin and mouths, they will destroy their minds and reproductive systems. From all this, their children will be born dead, and we will conceal this information. The poisons will be hidden in everything that surrounds them, in what they drink, eat, breathe and wear. We must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far. – We will teach them that the poisons are good, with fun images and musical tones. Those they look up to will help. We will enlist them to push our poisons. They will see our products being used in film and will grow accustomed to them and will never know their true effect. When they give birth we will inject poisons into the blood of their children and convince them it’s for their help. We will start early on, when their minds are young, we will target their children with what children love most, sweet things. – When their teeth decay we will fill them with metals that will kill their mind and steal their future. When their ability to learn has been affected, we will create medicine that will make them sicker and cause other diseases for which we will create yet more medicine. We will render them docile and weak before us by our power. They will grow depressed, slow and obese, and when they come to us for help, we will give them more poison. We will focus their attention toward money and material goods so they many never connect with their inner self. We will distract them with fornication, external pleasures and games so they may never be one with the oneness of it all. – Their minds will belong to us and they will do as we say. If they refuse we shall find ways to implement mind-altering technology into their lives. We will use fear as our weapon. We will establish their governments and establish opposites within. We will own both sides. We will always hide our objective but carry out our plan. They will perform the labor for us and we shall prosper from their toil. Our families will never mix with theirs. Our blood must be pure always, for it is the way.”


Gandeste.org a tradus fragmentele de mai sus:

“Le vom scurta speranța de viață și le vom slăbi rațiunea, pretinzând că facem invers. Ne vom folosi cunoștințele științifice și tehnologice în moduri atât de subtile încât nu vor bănui ce li se întâmplă. Vom folosi metale rare, acceleratori de îmbătrânire și sedative în apă și mâncare, la fel și în aer. Vor fi înconjurați din toate părțile de otrăvuri.


Metalele rare îi vor face să-și piardă mințile. Vom promite că vom găsi antidotul, însă îi vom hrăni cu și mai multe otrăvuri, pe care le vor absorbi prin piele și gură, își vor distruge sistemul reproductiv și gândirea. Copiii lor se vor naște morți, iar noi vom ascunde această informație. Otrăvurile vor fi ascunse în tot ceea ce îi înconjoară, în ceea ce beau, mănâncă, respiră, poartă. Trebuie să fim ingenioși în răspândirea otrăvurilor, deoarece nu sunt usor de păcălit.


Îi vom învăța că otrăvurile sunt bune, vom folosi pentru asta imagini și melodii atrăgătoare. Cei pe care îi admiră ne vor fi de ajutor, îi vom folosi pentru a ne răspândi otrăvurile. Vor vedea produsele noastre fiind folosite într-un film și astfel se vor obișnui cu ele și niciodată nu le vor cunoaște adevăratul efect. Când vor da naștere, le vom injecta otrăvuri în sângele pruncilor și îi vom convinge că este spre binele lor. Vom începe de timpuriu, încă de când mințile lor sunt tinere, îi vom ataca prin intermediul a ceea ce iubesc cel mai mult copiii, dulciurile.


Atunci când dinții li se vor caria, îi vom trata folosind metale care le va omorî rațiunea și le va fura viitorul. Atunci când capacitatea lor de a învăța va fi afectată, vom crea medicamente care îi va îmbolnăvi și mai mult și vom crea alte boli, pentru care vom inventa chiar și mai multe medicamente. Îi vom transforma în ființe docile și supuse în fața puterii noastre. Vor deveni deprimați, obezi și lenți, iar atunci când vor apela la noi să-i ajutăm, le vom oferi și mai multă otravă. Le vom canaliza atenția asupra banilor și asupra bunurilor materiale, astfel încât mulți dintre ei nu se vor mai reconecta cu propria lor conștiință. Îi vom distrage cu desfrânarea, plăcerile externe și jocuri, astfel încât să nu mai aibă nimic sfânt în ei.


Mințile lor ne vor aparține și vor face așa cum spunem noi. Dacă refuză, vom găsi metode de a implementa tehnologii pentru a le modifica raționamentele. Vom folosi teama ca fiind arma noastră. Îi vom lăsa să aibă propriile guverne, dar îi vom infiltra și pe ai noștri. Vom deține ambele tabere. Întotdeauna ne vom ține obiectivele secret, dar le vom atinge pe toate. Ei înșiși vor face asta pentru noi, iar noi vom prospera în urma eforturilor lor. Familiile noastre nu se vor amesteca niciodată cu ale lor. Sângele nostru trebuie să rămână mereu pur, deoarece așa și este.”

0 views0 comments